ACTIE ONDERNEMEN KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN.


Aansprakelijkheidsbrief uit eigen naam sturen :

Voorbeeldbrief Kennisgeving van aansprakelijkheid

  1. Download de voorbeeldbrief en sla hem op uw computer op
  2. Open het Word bestand
  3. Vul in de aanhef de naam van de ambtenaar in die u wilt aanschrijven
  4. Pas de inhoud van de brief naar behoefte aan
  5. Sla het bestand op
  6. Verstuur de brief via email. Op deze pagina vindt je alle kamerleden/burgemeesters/Raad van State mail adressen of  van Print hem uit
  7. Of print het uit. En verstuur de brief naar het correspondentie adres van het ministerie waar de betreffende minister werkzaam is. Het correspondentie adres van de verschillende ministeries zijn eenvoudig op internet te vinden met de zoekterm: “correspondentieadres ministerie van …”.

 

Email adressenlijsten:

 
 
 

Demonsteren:

Freedom Above All organiseert demonstraties. Binnenkort maken wij weer een nieuwe demonstratie bekend. En wij sluiten ons ook aan bij de demonstraties van andere vrijheidsgroepen.

 

Flyer verspreiden over Nederland:

Download de bewustmakende en informatieve flyer over COVID-19 hieronder.

info flyer Covid-19

(Let op: vouw de flyer als zigzag. De tekst staat in kolommen afgedrukt.)
 
 
Financiële donatie:
 
De organisatoren van Freedom Above All betalen al haar acties uit privé vermogen. Wil je ons ondersteunen door een vrijwillige financiële bijdrage te leveren? Wij besteden dit aan het drukken van flyers en demonstratie materialen (bijvoorbeeld t-shirt, spandoeken, luidsprekers enz.).
Doneer naar:
Ellen de Boer
NL17 ABNA 044 502 5875
Onder vermelding van SCHENKING.

PETITIES

Brief Burgemeester F. Halsema aan Freedom Above All
ontvangen tijdens ons protest op 5 augustus.
Lees hieronder.