Hoe MainStream Media je hersenspoelt

Vandaag kwam ik een artikel op nrc.nl tegen. Ik nodig jullie uit dat te lezen, alvorens ik verder ga.

In het artikel op nrc.nl zijn 2 wetenschappers aan het woord, Marcel Verweij, hoogleraar filosofie aan Wageningen University, en Roland Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij doen onderzoek naar de vraag hoe een democratische overheid moet omgaan met vaccinatietwijfel. In het stuk dat nu volgt, laat ik je graag zien hoe je gehersenspoeld wordt. Daarvoor ontleed ik stukjes van het oorspronkelijke artikel.

Het duurt nog even voordat er een veilig en effectief vaccin tegen corona beschikbaar is.

Onthoud deze zin. Het ontwikkelen van VEILIGE, EFFECTIEVE vaccins kost tijd. Veel tijd. In ‘normale omstandigheden’ kan dit proces, inclusief testen in het laboratorium, testen op dieren, clinical trials op kleine, gecontroleerde groepen onder streng toezicht van ethische instanties, jaren duren. Voor sommige virussen is nog steeds, na jaren onderzoek, nog geen veilig werken vaccin gevonden.

Maar de discussies over noodzaak, veiligheid, en verplichting zijn al in volle gang, en niet alleen onder mensen die bij voorbaat tegen zijn.

Kijk, niet alleen antivaxxers hebben twijfels, ook de ‘gewone’ mens die wel positief tegen vaccineren staan, maken zich zorgen. Hiermee scheppen ze vast eenheidsgevoel. Je zorge zijn terecht, kijk maar!

Een eerste RIVM-enquête toont aan dat 11 procent van de bevolking zegt een coronavaccin niet te nemen (6/7), 18 procent twijfelt. En dat terwijl deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma stijgt; slechts 6,4 procent ziet af van het BMR-vaccin.

Zie je, normaal doet bijna iedereen mee aan de vaccins die de overheid aanbiedt, en nu twijfelen meer mensen. En….

Dit is allerminst bevreemdend. Zolang er nog geen vaccin is, zullen veel mensen twijfels houden. Het onderzoek naar nieuwe vaccins is een wereldwijde race tegen de klok, en dat roept vragen op. Gaat het niet te snel? En als straks een of meerdere vaccins goede resultaten geven op effectiviteit en veiligheid, hoe zeker kunnen we ervan zijn dat ze ook echt tegen Covid-19 beschermen en dat bijwerkingen minimaal zijn? En zal de overheid de beste keuze maken in de aanschaf als er meerdere opties zijn?

Heel slim. Ze benoemen dat het volkomen logisch is dat nu relatief meer mensen twijfelen over het nemen van het vaccin, dan wanneer het om andere rijksvaccinaties gaat. Het gaat ook allemaal zo snel, in deze crisistijd! Hier wordt je als vaccin-weigeraar erkend in je twijfels, je wordt gehoord. Er wordt begrip getoond voor de grond van je twijfels, om je in de goede mindset te krijgen. Bovendien ben je als anti-vaxxer niet de enige, ook mensen die normaal wel vaccineren, delen jouw twijfels. Want, we hebben immers in de eerste zin gezien, dat het normaal stukken langer duurt om een goed werkend vaccin te maken én testen.

Wie komt in aanmerking?

Let op- hier begint het al. Er wordt een illusie van schaarste geïntroduceerd. Wie komt in aanmerking, impliceert dat er óók mensen zijn die NIET in aanmerking komen. Je wordt nu voorbereid op de mogelijkheid dat je geen vaccin mág, ook al zou je willen.

Die overheid kan beter niet te snel beginnen met massale vaccinatie. Immers, mochten zich meer bijwerkingen voordoen dan verwacht, dan is dat een probleem voor de coronabestrijding, bovendien ondermijnt dit het vertrouwen in vaccinatie in het algemeen.

Nee, inderdaad, we weten nog niet óf we snel wat werkzaams hebben, dus we gaan maar voor het gemak even een experiment uit oefenen met een klein deel van de bevolking. Maar- die testpopulatie wordt wel zorgvuldig gekozen….

Sowieso valt niet te verwachten dat meteen voldoende vaccins beschikbaar zijn voor iedereen en dat betekent dat de overheid keuzen moet maken. Wie komt als eerste in aanmerking? De meest kwetsbare mensen? Mensen die de grootste kans lopen om blootgesteld te worden en die het virus ook kunnen doorgeven? Juist deze groepen hebben vooral ook zelf sterke redenen om een goed getest vaccin zo snel mogelijk te willen hebben.

Oké, dus de mensen die het vaccin het meeste nodig hebben, zullen misschien als eerste een vaccin krijgen. Je gaat dus de mensen die van zichzelf al ZWAKKER zijn als eerste in aanmerking laten komen als testpopulatie voor een vaccin waarvan je nog niet zeker weet of het veilig en effectief is? Je gaat de bijwerkingen van een vaccin voor een virus met hele nare gevolgen voor de zwakke mensen, testen op diezelfde zwakke mensen?

In die eerste fase zal ook nog steeds onderzoek nodig blijven naar bijwerkingen en wellicht ook om de effectiviteit van verschillende vaccins te vergelijken.

Ja, natuurlijk, We letten wel goed op hoor, wat het met je doet.

Dat betekent dat, als er stapsgewijs meer, en uiteindelijke voldoende vaccins beschikbaar komen voor iedereen, er ook meer bekend zal zijn over veiligheid en effectiviteit.

Oke. eerst komen de wanhopige, bange, early adopters, die selecteren we dus als proefkonijnen, en als dan blijkt dat het vaccin okee is, dan zorgen we dat IEDEREEN die dacht de boot gemist te hebben, gelukkig ook eindelijk aan de beurt kan komen! Wees gerust! De mensen die het vaccin het meeste nodig hebben, hebben het voor je getest, en nu mag jij eindelijk ook!

Pas op dat moment wordt het fenomeen van vaccinatieweigering urgent. Immers: willen we groepsimmuniteit, dan zal een heel groot deel van de bevolking gevaccineerd moeten zijn.

En reken maar niet dat je dan nog mag weigeren hoor. Je wordt nu verteld dat groepsimmuniteit DE oplossing is. Rutte hamerde al op groepsimmuniteit in maart, herinner je het nog? Iedereen wil toch bijdragen ana groepsimmuniteit? Groepsimmuniteit is veiligheid, althans, zo wordt het gepresenteerd. En die veiligheid bereiken we alleen maar als we allemaal een vaccin nemen. Wat is er overgebleven van de groepsimmuniteit die optreedt na het afvlakken van de curve, en de gezonde samenleving mondjesmaat blootstellen aan Corona, waarna zij een natuurlijke immuniteit opbouwen? Daar hoor je ineens niemand meer over. Rutte ontkende zelfs glashard dat hij ooit gesproken heeft over groepsimmuniteit.

Al bestaat nu nog veel twijfel, verwacht mag worden dat de meeste mensen zich zullen willen laten vaccineren – en helemaal als we een tweede golf hebben meegemaakt of opnieuw in een lockdown zitten.

Hier wordt weer de twijfel die heerst aangehaald, en nu wordt de twijfel omgekeerd. Er wordt gezegd dat de twijfelaars van mensing zullen veranderen. Waarop is deze verwachting gebaseerd? Ik zie geen onderbouwing. Oh, wacht, mensen zullen een tweede golf verschrikkelijk vinden. Mensen zullen een tweede lockdown niet leuk vinden. Dus mensen zullen omdat dat niet leuk is, ineens inzien dat vaccineren echt de enige oplossing is om te voorkomen dat dit wellicht een derde keer zal gebeuren! Niet alleen zien we hier dat je banggemaakt wordt met een tweede golf, nee, sterker nog, je wordt nu verteld dat de enige manier om een 3e golf te voorkomen, de oplossing is om je te laten vaccineren.

Als velen dan toch nog weigeren, kan dat betekenen dat we allemaal vaker of langer in een lockdown of anderhalvemetermaatschappij zullen blijven zitten.

En als jij ondanks dit alles nog steeds geen zin hebt om je te laten in spuiten met een potentieel ineffectief, slecht-getest, en onveilig vaccin, dan ben je een lul. Want als jij geen vaccin neemt, dan ben JIJ de reden dat de HELE samenleving weer in lockdown moet. Als jij nou maar gewoon die rotzooi had laten inspuiten, dan hadden we nu niet weer deze lockdownkutzooi gehad. Zie je hoe er op je schuldgevoeld wordt ingepraat? Zie je hoe Het Vaccin als enige redmiddel wordt gepresenteerd?

Carnaval vieren

Oeh, kijk. Een feest dat half Nederland viert, dat half Nederland leuk vindt, en wat nu is aangemerkt als superspread-event. Een evenement waar heel veel besmettingen uit voort zijn gekomen. Heel erg veel mensen vieren carnaval, kijken er elk jaar weer naar uit, en heel veel mensen zullen er dus àlles aan doen om deze dopaminebooster (bij het plezier dat carnaval mensen geeft, komt heel veel dopamine- gelukshormoon in je hersenen vrij. Probeer iemand maar eens van zijn shot geluk weg te houden). “Jij wil toch ook gewoon Carnaval vieren? Dan moet je doen wat wij zeggen.”

Er kunnen dan ook andere maatregelen genomen worden, die zowel het veilig samenleven als (indirect) de vaccinatiegraad bevorderen. Laat bijvoorbeeld iedereen die gevaccineerd is dingen doen die anderen nog niet kunnen of mogen in verband met verhoogd besmettingsgevaar: concerten, voetbalwedstrijden of horeca bezoeken, massaal carnaval vieren of demonstreren tegen het regeringsbeleid – zonder anderhalve meter afstand.

Let op, als jij dus nog allemaal leuke dingen wil kunnen doen, als jij nog aan je dosis gelukshormoon wil komen, als jij nog op een ‘normale’ manier wil kunnen deelnemen aan de maatschappij, dan zul je dus het vaccin moeten nemen. Het vaccin is het enige middel dat mogelijk maakt dat jij veilig bent voor jouw medemens. Het vaccin beschermt jou en de mensen om je heen. – dat is wat hiermee wordt gezegd.

Wacht even. Hadden we niet in de eerste alinea gelezen dat het jaren kan duren voor duidelijk is of, en zo ja, hoe werkzaam een vaccin is? En hoe erg de bijwerkingen zijn? Hadden we net niet gelezen dat we dit hiervoor een schaarse groep mensen als uitverkorenen aanwijzen, om dit te testen? En dit middel moet dan onze redding tegen de 1,5m maatschappij vormen? Hoe dan?

Is dat onredelijk?

Wij als etisch filosofen vragen het even aan je, want wij hebben er verstand van. We doen een beroep op je gevoel voor compassie voor je medemens. We snappen dat je twijfelt over het vaccin, maar is het nou echt zo erg om die twijfel, en je principes, en je gezonde verstand aan de kant te zetten, om je medemens tegen jou te beschermen? We vragen het even aan je, omdat we eigenlijk willen dat je vindt dat het niet onredelijk is. We willen dat je over je hart strijkt en het vaccin neemt.

We mogen van burgers verwachten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen om geen risico te vormen voor medeburgers. Eén manier is om dit te doen is door je te laten vaccineren. Vasthouden aan beperkingen is een andere optie. Wat zou u kiezen?

Oh, maar als je die compassie niet kan opbrengen, dan gooien we het over een andere boeg. We doen een beroep op je verantwoordelijkheidsgevoel.

Niemand wil als onverantwoordelijk neergezet worden. We zijn immers allemaal volwassenen, nietwaar? Verantwoordelijk zijn, in dit artikel, betekent dat je een vaccin neemt. De enige andere optie die ze neerzetten, is dat verplicht afstand houdt van andere mensen. En tja we hebben natuurlijk allemaal al ervaren hoe vervelend en onhandig, en hoe niet-normaal die maatregelen zijn, dus daar wil niemand naar terug, nietwaar?

Let op hoe het woord ‘beperkingen’ wordt gebruikt. Vaccin = vrijheid, vaccin = plezier. Vaccin = verantwoordelijk. Geen vaccin = onverantwoordelijk. Geen vaccin = beperkingen. En niet alleen beperkingen voor jou, maar beperkingen voor iedereen. Die lul wil jij niet zijn toch??

Dat is de vuile manier waarop 2 wetenschappers proberen jouw mening over vaccins zodanig om te vormen, dat jij het gevoel krijgt dat het vaccin, hoeveel twijfel ook, de enige juiste keus is. Wil je geen vaccin, om wat voor reden dan ook, dan ben jij een klojo die een gevaar vormt voor andere mensen. Dan ben jij egoïstisch. Dan ben jij de persoon die het verpest voor alle anderen. Zie je hoe geniepig?

Word wakker, lieve lezers. Wees kritisch naar ALLES wat je leest. Laat je niet oorhouden dat er maar twee mogelijkheden zijn. Er is altijd een derde keus- Liefde. Laat je hart jouw handelen bepalen, en vertrouw op je onderbuikgevoel. Doe onderzoek, lees je goed in, en ga bij de juiste bronnen op zoek naar je informatie. Alles wat inspeelt op  angst, schuldgevoel, haat, gevaar, twijfel, geen transparantie- dat komt niet van de juiste bron. Daar waar liefde, pure compassie, vertrouwen en transparantie uit vibreert, wijst je de juiste weg.