Waar waren wij bij?

Beeldmateriaal geeft kleur aan de verhalen in de media. Het paatst dingen in context, het rukt zaken uit hun verband. Als beeldmaker bepaal je wat de kijker ziet, en welke tekst geef je aan beeld mee? Welk standpunt neem je in bij het maken van de foto? En vertelt het beeld het hele verhaal?

Wees zorgvuldig en geloof niet zomaar alles wat je ziet….