Waar was de lockdown van 2018?

Beste lezer, ik neem jullie even mee terug in de tijd met de volgende artikels. Lees goed.

“Een hardnekkig en hevig griepvirus. Ziekenhuizen in de regio hebben er hun handen vol aan. Met name kwetsbare ouderen moeten worden opgenomen. Het Gelre Ziekenhuis heeft zelfs alle bedden bezet en moet niet spoedeisende operaties uitstellen. ,,Dit is een uitzonderlijke situatie,’’ zegt woordvoerder Carla Icking.”

en

“De Brabantse ziekenhuizen liggen vol, honderden operaties worden afgezegd om plaats te maken voor nieuwe, acute patiënten. Vanuit ziekenhuis Bernhoven worden patiënten naar buiten Brabant verplaatst. Zorgpersoneel draait dubbele diensten. ,,De situatie is ernstig”, zegt een woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Maar ook ziekenhuizen in andere delen van Nederland slaan alarm. ,,Zo erg hebben we het nog nooit meegemaakt”, stelt het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn.”

Kan iedereen het zich nog goed herinneren? Waarschijnlijk niet, of anders misschien een beetje. Want weet je, dit zijn geen berichten over de situatie van enkele weken geleden. Deze berichten komen uit februari 2018.

Dus dan rijst nu uiteraard de volgende vraag. Kan iedereen zich nog de lockdown en de spoedwet van 2018 herinneren?

Kijk vervolgens naar de cijfers van beide griepepidemieën wanneer je ze naast elkaar houdt en trek je eigen conclusies:

Ziekenhuisopnames 2018: 16000
Ziekenhuisopnames 2020: 11900

Oversterfte 2018: 9444
Oversterfte 2020: 9768
(RIVM)

En dan nog te bedenken dat veel, zo niet de meeste patiënten in 2020 gestorven zijn MET corona en niet AAN corona.
Ook hier kan je wederom een parallel trekken met 2018.

Artikel uit april 2018:
“Volgens voorlopige schattingen zijn er deze winter ook vrij veel mensen overleden als gevolg van de griep; ruim achtduizend. Dat gaat dan overwegend om ouderen en anderen met een zwakke weerstand, die dan vaak overlijden door longontstekingen en andere complicaties die op de griep volgen.”

Vervolgens kan je ook nog kijken naar de ONDERSTERFTE die volgt op een periode van oversterfte. Ook hierin zijn duidelijke overeenkomsten te zien tussen 2018 en 2020.

“Coronacijfers van 29 mei 2020: ‘ondersterfte’ voor tweede week achter elkaar. Volgens het CBS is het niet ongebruikelijk dat na een periode van hogere sterfte er een van lagere sterfte volgt. Ouderen met ernstige kwalen zijn tijdens de coronacrisis eerder overleden dan ze anders hadden gedaan.”
“Ook na de verhoogde sterfte tijdens de griepepidemie in 2018 was er een periode van ongeveer zes weken waarin de sterfte lager lag.”

Dit zijn dus mensen/patiënten, vaak oud en met een zeer zwak immuunsysteem of andere onderliggende kwalen, die sowieso nog kort te leven hadden, met of zonder virus. Dat geeft dus ook gelijk te denken over het beeld dat wordt geschetst over het ‘verwoestende killer virus’ wanneer de statistieken op die manier gekleurd worden.

Wederom de vraag, waar was de lockdown van 2018? Wat is er nu anders dan in 2018? Waarom zijn toen niet alle alarmbellen afgegaan. Waar waren de strenge noodmaatregelen en noodverordeningen in 2018? Waar was de 1,5 maatschappij en social distancing in 2018?

Mensen zullen zeggen dat Covid-19 een nieuw, onbekend en zeer gevaarlijk virus was, die de huidige maatregelen in 2020 wel degelijk verantwoordde.
Ja dat klopt, maar intussen zijn we ruim een half jaar verder en hebben we geleerd dat het helemaal niet het killervirus is zoals eerder wel werd voorspeld. De cijfers vallen in hetzelfde spectrum als tijdens de griepgolf van 2018.

Jaap van Dissel heeft zelf in de Kamer verklaard dat 98% van de geïnfecteerden geen of nauwelijks ziekteverschijnselen krijgt. Er bestaat een werkelijke stervenskans van maar 1% in de leeftijdscategorie 65-80. In de leeftijdscategorie 55-64 is dit zelfs nog maar 0,18%.
Er is dus een zeer kleine kans dat je het virus oploopt, er is een nog kleinere kans dat je er vervolgens daadwerkelijk ziek van wordt en daarbovenop nog eens een nog kleinere kans dat je er aan overlijdt, afhankelijk van je leeftijd en lichamelijke gesteldheid.
Waarom staat dit coronavirus dan nog steeds op A lijst tussen de pokken, ebola, MERS en SARS, die vele malen gevaarlijker zijn?
Waarom gelden nu nog steeds noodverordeningen die gebaseerd zijn op gedateerde gegevens?
Waarom praten we nu nog steeds over een absurde corona noodwet die deze verordeningen wil vastleggen in een wettelijk kader?
Waar is het werkelijke gevaar? Is het het virus of zijn het de beleidsmakers in Den Haag?

Ja, er is dus vastgesteld dat het voor kwetsbare mensen zeer gevaarlijk kan zijn.
Maar, is het überhaupt wel ethisch of moreel verantwoord om een GEHELE samenleving in lockdown te (kunnen) plaatsen, enkel om een risicogroep te beschermen? Is het echt te verantwoorden om de economie in laten storten en mensen van elkaar te laten vervreemden?  Om mensen te verplichten tegen hun natuur in te leven, dit alles met alle gevolgen van dien? Depressie, eenzaamheid, werkloosheid, faillissement, zelfmoord, honger, talloze uitgestelde ziekenhuisbehandelingen, diagnoses die te laat worden vastgesteld, etc. Het aantal doden als gevolg van de maatregelen zou wel eens vele malen hoger kunnen zijn dan de coronadoden.
Zoals vaker is geopperd: IS HET MIDDEL DAN NIET ERGER DAN DE KWAAL?

Moeten we dan alleen de kwetsbare groepen in bescherming nemen en in lockdown plaatsen? Is dat wel ethisch verantwoord? Ook dat is een lastig vraagstuk.
In dat geval; kunnen we dan niet veel beter al die miljarden euro’s die de afgelopen maanden betaald zijn en ook verloren zijn gegaan investeren in het zoeken naar en ontwikkelen van humane oplossingen? Om dat dus bijvoorbeeld te investeren in goede ventilatie en/of andere hygiënische voorzieningen zodat we van bejaardentehuizen en verpleeghuizen weer VEILIGE en HUMANE woonplekken kunnen maken.

Kunnen al die miljarden die nu naar dubieuze vaccins gaan niet veel beter gestoken worden in het stimuleren van ieders natuurlijk afweersysteem? Zoals goede voeding, gezonde leefplekken, vermindering van stress en vervuiling.

Kunnen we niet veel beter investeren in mensen (zonder dubbele agenda) die goede, heldere, juiste en wetenschappelijk onderbouwde informatie kunnen verstrekken, zodat we op basis daarvan ZELF kunnen beslissen hoe we ons leven indelen.

Want… laten we vooral onze vrijheid en vrije wil beschermen. Laat mensen die bewust zijn van de risico’s hun leven leiden zoals zij dat willen.
Laten we vooral het recht op zelfbeschikking prevaleren. Iedereen heeft het recht en moet dus ook het recht hebben om over zichzelf en zijn/haar eigen lichaam en leven te beslissen, ook al is dit potentieel slecht voor hun EIGEN gezondheid. We hebben niemand nodig die denkt dat voor ons te kunnen beslissen.

Vrijheid is een groot goed, maar helaas heeft de geschiedenis ons meermaals laten zien dat dit niet altijd zonder prijs is. De huidige ontwikkelingen in Den Haag laten een zorgwekkende beeld zien.
Welke prijs ben jij bereid te betalen voor jouw en ieders vrijheid? Ieder moet hier zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen en/of de consequenties aanvaarden. Iedereen moet kiezen wat ‘ie kan/wil doen en wat binnen zijn mogelijkheden ligt.

Onthoud hierbij altijd: In een directe strijd zal het goede verliezen van het kwaad. Vergroot het goede en het kwaad zal verdwijnen!

En onthoud ook, we staan niet alleen. Nederland staat op, de wereld staat op. Mensen worden wakker! We zijn er nog niet, het kan nog een lange weg zijn, maar als je nooit opgeeft zal je ook nooit verliezen!